English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 29/10/2014 19:09, Số lần đọc: 15831 lần

Giới thiệu về các tiêu chuẩn kiểm định ABET, AUN

Tiêu chuẩn ABET

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) là một tổ chức kiểm định chương trình đào tạo được thành lập từ năm 1932 bởi các hiệp hội ngành nghề của Mỹ. Đây là một tổ chức kiểm định có uy tín trong cộng đồng quốc tế, được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định đại học (Council for Higher Education Accreditation – CHEA), gồm Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật (Engineering Accreditation Commission – EAC), Ủy ban Kiểm định Công nghệ (Technology Accreditation Commission – TAC), Ủy ban Kiểm định Điện toán (Computing Accreditation Commission – CAC), và Ủy ban Kiểm định Khoa học Ứng dụng (Applied Science Accreditation Commission – ASAC).

Các chương trình được ABET kiểm định là các chương trình về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, khoa học ứng dụng, tương ứng do EAC, TAC, CAC, hoặc ASAC thực hiện. Với EAC các tên chương trình phải có từ “engineering”, còn với TAC là từ “technology” như là danh từ ở cuối tên, ưu tiên là “engineering technology”. Một chương trình có thể phải được kiểm định bởi hai Ủy ban khác nhau nếu tên chương trình có chứa các từ hàm ý thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chương trình “Bachelor of Engineering in Computer Science” phải được cả CAC và EAC kiểm định.

Các tiêu chí kiểm định của ABET gồm các tiêu chí chung và riêng cho mỗi chương trình. Các tiêu chí chung gồm:

1.      Sinh viên (Students),

2.      Mục tiêu giáo dục của chương trình (Program Educational Objects),

3.      Chuẩn đầu ra (Student Outcomes),

4.      Cải tiến liên tục (Continuous Improvement),

5.      Chương trình (Curriculum),

6.      Giảng viên (Faculty),

7.      Cơ sở vật chất (Facilities),

8.      Sự hỗ trợ (Support),

9.      Các tiêu chí của chương trình (Program Criteria).

Quá trình kiểm định của ABET cho một chương trình gồm các bước cơ bản sau:

- Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét tài liệu tự đánh giá của cơ sở đào tạo có chương trình được kiểm định.

- Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học, phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những người quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp…

- Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình.

- Chứng nhận kiểm định của ABET sau khi được cấp sẽ được duy trì ở các năm tiếp theo dưới sự theo dõi của ABET, nếu cơ sở đào tạo muốn.

Các chuyên gia đánh giá gồm các chuyên gia về đánh giá chương trình, những tình nguyện viên từ các trường đại học, các cơ quan chính phủ, các ngành công nghiệp, hoặc những người hoạt động tư nhân.

Các trường hợp công nhận của ABET đối với một chương trình đào tạo được kiểm định:

NGR (Next General Review) – Trường hợp  này cho thấy chương trình không có điểm khiếm khuyết hay yếu kém. Hoạt động này chỉ được đưa ra sau khi có đánh giá tổng quan chung và kéo dài trong khoảng 6 năm.

IR (Interim Report) – Trường hợp này cho thấy chương trình có một hoặc nhiều yếu kém. Bản chất của yếu kém là đoàn kiểm định không cần đi thực tế hiện trạng nhằm đánh giá những hoạt động khắc phục tình hình của trường.Khi đó cần có một báo cáo về hoạt động khắc phục của trường. Thời gian của việc này vào khoảng 2 năm.

IV (Interim Visit) – Trường hợp này cho thấy chương trình có một hoặc nhiều yếu kém. Bản chất của yếu kém là đoàn kiểm định cần đi thực tế để đánh giá những hoạt động khắc phục của trường. Hoạt động này thường trong khoảng 2 năm.

SC (Show Cause) – Trường hợp này cho thấy  chương trình có một hoặc nhiều khiếm khuyết. Khi đó cần có kiểm tra thực tế để đánh giá những hoạt động khắc phục của trường.Trường hợp này thường kéo dài trong 2 năm.

RE (Report Extended) – Trường hợp này cho thấy nhà trường đã có những hoạt động thỏa đáng khắc phục những yếu kém như đã được yêu cầu trong lần báo cáo tạm thời trước đây (IR). Trường hợp này gia hạn kiểm định sang đợt đánh giá tổng quát kế tiếp và vì vậy kéo dài thường từ 2-4 năm.

VE (Visit Extended) – Trường hợp này cho thấy nhà trường đã có những hoạt động tích cực để khắc phục những yếu kém đã được nêu trong lần kiểm tra thực tế tạm thời trước đây (IV). Trường hợp này xảy ra sau đợt đánh giá IV và được gia hạn kiểm định sang đợt kiểm tra tổng quát lần sau, vì vậy, kéo dài từ 2-4 năm.

SE (Show Cause Extended) – Trường hợp này cho thấy những  hoạt động khắc phục khiếm khuyết và yếu kém theo như trong đợt SC trước đây đã đạt. Trường hợp này thường xảy ra sau đợt đánh giá SC tạm thời. Trường hợp này thường được gia hạn kiểm định sang đợt kiểm tra tổng quan kế tiếp và vì vậy thường kéo dài trong 2-4 năm. 

NA (Not to Accredit) – Trường hợp này cho thấy chương trình có nhiều khiếm khuyết chẳng hạn như chương trình vẫn tiếp tục không đáp ứng tiêu chuẩn đang được ứng dụng. Trường hợp này thường xảy ra sau đợt đánh giá SC hay đánh giá một chương trình mới, chưa được kiểm định. Kiễm định không được gia hạn trong trường hợp này, ngoại trừ được nói rõ trong Khoản II.F.9.

T (Terminate) – Trường hợp này thường xảy ra theo yêu cầu của trường có gia hạn kiểm định đối với một chương trình đã bị hủy bỏ.

Các phát hiện của Đoàn kiểm định trong quá trình đánh giá bao gồm:

 • Khiếm khuyết(Deficency): Sự khiếm khuyết cho thấy việc không đáp ứng được một tiêu chuẩn, chính sách hay thủ tục. Vì vậy, chương trình không đáp ứng đúng chuẩn, chính sách hay thủ tục. 
 • Yếu kém (Weakness):  Yếu kém cho thấy một chương trình không đủ sức đáp ứng một chuẩn, chính sách hay thủ thục nhằm đảm bảo chất lượng của chương trình. Vì vậy, cần có kế hoạch khắc phục để giúp chương trình đáp ứng đủ chuẩn, chính sách hay thủ tục để chuẩn bị cho đợt đánh giá sau. 
 • Băn khoăn/do dự (Concern):  Sự do dự cho thấy một chương trình hiện đã thỏa mãn một chuẩn, chính sách hay thủ tục; tuy nhiên, tiềm năng hiện có cho tình huống thay đổi linh hoạt lại chưa đáp ứng được.

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tham gia hoạt động kiểm định ABET từ năm 2008 theo dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”, gọi tắt là dự án World Bank 2 (WB2).

Hiện nay, nhà trường đã có 02 chương trình đạt chứng nhận kiểm định ABET là Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính. Và là trường đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận này.

Một số hình ảnh trong hoạt động tiếp đoàn Kiểm định ABET tại Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM tháng 11/2013:

Đoàn kiểm định ABET trao đổi với giảng viên, doanh nghiệp.

Đoàn kiểm định ABET tham quan phòng thí nghiệm.

Lãnh đạo nhà trường tiếp Đoàn kiểm định ABET.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu chuẩn AUN-QA

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN - ASEAN University Network) được thành lập năm 1995 bởi các Bộ trưởng Giáo dục và các Hiệu trưởng của các Trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với mục đích: Thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực và là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, AUN có 30 trường đại học thành viên thuộc 10 nước trong khu vực.Trong đó, Việt Nam có 03 trường: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ.

Năm 2004, Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN University Network - Quality Assurance - AUN-QA) được ban hành.Từ năm 2006 đến nay, bộ tiêu chuẩn AUN – QA được áp dụng, bắt đầu từ cấp chương trình đào tạo. Với mục đích: thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm có 15 tiêu chuẩn:

1.      Kết quả học tập dự kiến

2.      Bảng mô tả chương trình đào tạo

3.      Nội dung và cấu trúc chương trình

4.      Chiến lược dạy và học

5.      Đánh giá sinh viên

6.      Chất lượng đội ngũ giảng viên

7.      Chất lượng đội ngũ hỗ trợ

8.      Chất lượng sinh viên

9.      Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

10.  Cơ sở vật chất và trang thiết bị

11.  Quá trình đảm bảo chất lượng dạy và học

12.  Hoạt động phát triển đội ngũ

13.  Phản hồi của các bên liên quan

14.  Đầu ra

15.  Sự hài lòng của các bên liên quan.

Quy trình kiểm định chung:

 1. Đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với tổ chức kiểm định.
 2. Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn.
 3. Đoàn đánh giá đến kiếm định tại cơ sở đào tạo.
 4. Cấp giấy chứng nhận đối với các chương trình đạt yêu cầu.

Các mức chất lượng đạt được:

1 =    Hoàn toàn chưa đủ; phải có sự cải thiện ngay lập tức

2 =    Chưa đủ, cần có cải thiện

3 =    Chưa đủ, nhưng những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức đủ

4 =    Đủ như mong đợi

5 =    Tốt hơn mức đủ

6 =    Là tấm gương về hoạt động tốt

7 =    Xuất sắc

Hiện nay, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM đã có 04 chương trình đạt chứng nhận AUN – QA.Trong tháng 10/2014, nhà trường đã tiếp đoàn đánh giá AUN đến đánh giá thêm 02 chương trình, nâng tổng số chương trình được đánh giá lên 06.

Các chương trình đã được đánh giá:

-          Điện tử Viễn thông – Khoa Điện – Điện tử

-          Kỹ thuật Chế tạo – Khoa Cơ khí

-          Kỹ thuật Hóa học – Khoa Kỹ thuật Hóa học

-          Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Khoa Kỹ thuật Xây dựng

-          Quản lý Công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp

-          Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – Khoa Điện – Điện tử.

Một số hình ảnh về hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Bách Khoa:

Tiếp Đoàn đánh giá AUN năm 2014

Đoàn đánh giá tham quan cơ sở vật chất của trường 2013.

Đoàn đánh giá AUN làm việc tại Khoa Cơ khí năm 2011.

 

Các tin khác:

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Ký kết thỏa thuận với Khoa KTXD - NTU
 • Sinh viên ĐH Bách Khoa nhận HB Lương Văn Can
 • Ngày Hội "Sách cũ tri thức mới" tại CS Dĩ An - Bình Dương
 • ĐH Bách Khoa làm lễ Chào cờ đầu năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019
 • ĐH Bách Khoa đón gần 5000 tân sinh viên nhập học
 • Lễ kết nạp Đảng viên cho SV Bách Khoa tại Đảo Thổ Chu
 • Lễ công bố QĐ Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
 • Lễ hội mừng công Chiến dịch Mùa hè Xanh 2018
 • Khai mạc ngày Hội Tư vấn - Xét tuyển 2018
 • Nâng cao cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho SV Bách Khoa
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top