English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 29/10/2014 18:30, Số lần đọc: 9836 lần

Đánh giá Chất lượng cấp Chương trình Đào tạo

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA: Vai trò và Tác động 

TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

Trưởng Ban Đảm bảo Chất lượng

 • Chất lượng giáo dục đại học và vai trò của đánh giá chất lượng
Giáo dục đại học luôn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của bất cứ quốc gia nào. Do đó, các trường đại học, trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình phải luôn quan tâm đến hai vấn đề chính yếu đó chính là chất lượng và trách nhiệm. Trong đó, chất lượng đề cập đến quá trình đảm bảo và cải tiến liên tục của nhà trường nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng; còn trách nhiệm thể hiện sự cam kết về chất lượng các dịch vụ đối với các bên liên quan như chính phủ, xã hội, người học, và nhà tuyển dụng, ... Thật ra, chất lượng không phải là vấn đề mới, bởi nó luôn là một phần của giáo dục truyền thống. Tuy nhiên, nó trở nên quan trọng khi có sự gia tăng về số lượng các trường đại học và sự đa dạng về chất lượng trong đào tạo đại học. 
 
Kể từ ngày thành lập Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHBK – ĐHQG-HCM) luôn ý thức được trách nhiệm của nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là đầu tàu trong các hoạt động nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ. 
 
Tuy nhiên, nếu như việc đảm bảo và cải tiến chất lượng là quá trình được thực hiện thường xuyên, liên tục bên trong nhà trường thì trách nhiệm giải trình về chất lượng với các bên liên quan cần có sự chứng thực của một bên thứ ba – đó là các tổ chức đánh giá/kiểm định chất lượng có uy tín của quốc gia, khu vực, hay quốc tế. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo và liên tục cải tiến chất lượng, Trường ĐHBK – ĐHQG-HCM luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 
 • Một số kết quả kiểm định của Trường ĐHBK – ĐHQG.TPHCM
Năm 2005, Trường ĐHBK – ĐHQG TPHCM là một trong mười trường đại học đầu tiên của Việt Nam được đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Bộ GD – ĐT). Kết quả đánh giá cho thấy trường đạt các tiêu chuẩn về chất lượng. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp trường của Bộ GD – ĐT tập trung đánh giá chất lượng tổng quan của một trường đại học dựa trên mười tiêu chuẩn bao gồm (1) Sứ mạng, và mục tiêu của trường đại học; (2) Tổ chức và quản lý; (3) Chương trình đào tạo; (4) Các hoạt động đào tạo; (5) Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, và nhân viên; (6) Người học; (7) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; (8) Hoạt động hợp tác quốc tế; (9) Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; (10) Tài chính và quản lý tài chính. Mặc dù đây là một bộ tiêu chuẩn bao phủ hầu hết các hoạt động, dịch vụ cũng như các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của nhà trường, nhưng nó lại không đi vào chiều sâu chất lượng cụ thể của một chương trình đào tạo – thành phần cốt lõi trong việc thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của trường đại học.
 
Đứng trước sự phân tích đó cộng với sự định hướng của lãnh đạo ĐHQG-HCM, năm 2009, Trường ĐHBK (cũng là một trong những trường đầu tiên ở Việt Nam) đã đăng ký và kiểm định thành công chất lượng cấp chương trình đầu tiên cho chương trình Điện tử - Viễn thông thuộc Khoa Điện – Điện tử theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Bô tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến sự di động (mobility) của người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.
 
Tính đến nay, Trường ĐHBK đã có 06 chương trình được đánh giá bởi bộ tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó 04 chương trình đã đạt chuẩn và 02 chương trình vừa được đánh giá vào tháng 10.2014 và đang chờ kết quả chính thức từ đoàn đánh giá.
 
Một số kết quả kiểm định đạt được của trường được minh họa như trong hình sau.
 
 
 
 • Kiểm định chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA
Quá trình đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA thường trải qua ba giai đoạn chính: (1) Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn; (2) Viết báo cáo tự đánh giá; (3) Đánh giá ngoài. Trong đó, giai đoạn tìm hiểu bộ tiêu chuẩn sẽ giúp hiểu rõ nội hàm mà các tiêu chuẩn hướng tới. Tự đánh giá là một giai đoạn hết sức quan trọng, bởi trong quá trình này, nhà quản lý chương trình đào tạo sẽ có dịp nhìn lại, rà soát, đánh giá được quá trình đào tạo, quá trình cung cấp các dịch vụ của mình có đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng để từ đó đưa ra các giải pháp đảm bảo cũng như cải tiến chất lượng.
 
Bộ tiêu chuẩn AUN-QA:
 1. Kết quả học tập dự kiến
 2. Bảng mô tả chương trình đào tạo
 3. Nội dung và cấu trúc chương trình
 4. Chiến lược dạy và học
 5. Đánh giá sinh viên
 6. Chất lượng đội ngũ giảng viên
 7. Chất lượng đội ngũ hỗ trợ
 8. Chất lượng sinh viên
 9. Tư vấn và hỗ trợ sinh viên
 10. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 11. Quá trình đảm bảo chất lượng dạy và học
 12. Hoạt động phát triển đội ngũ
 13. Phản hồi của các bên liên quan
 14. Đầu ra
 15. Sự hài lòng của các bên liên quan.
Giai đoạn đánh giá ngoài hướng đến hai mục tiêu chính, một là các chuyên gia bên ngoài với con mắt khách quan sẽ cùng với trường xác định các điểm mạnh, cũng những những điểm còn tồn tại cần cải tiến; và hai là xác nhận trách nhiệm của nhà trường trong việc cung cấp các dịch vụ đạt chất lượng.
 
Quy trình kiểm định chung thường trải qua 04 bước: (1) Đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với tổ chức kiểm định. (2) Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn; (3) Đoàn đánh giá đến kiếm định tại cơ sở đào tạo; và (4) Cấp giấy chứng nhận đối với các chương trình đạt yêu cầu.
 
Đối với bộ tiêu chuẩn AUN-QA, hiện có các mức chất lượng như sau:
 

Điểm

Ý nghĩa điểm

Ý nghĩa chất lượng

1

 Không có tài liệu, kế hoạch, minh  chứng

 Hoàn toàn chưa đủ; phải có sự cải thiện ngay lập tức

2

 Đang trong giai đoạn hoạch định

 Chưa đủ, cần có cải thiện

3

 Có các tài liệu, nhưng lại không có  minh chứng rõ ràng về việc các tài    liệu được sử dụng

 Chưa đủ, nhưng những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức  đủ

4

 Có các hồ sơ, tài liệu và minh chứng  rõ ràng về việc chúng được sử dụng

 Đủ như mong đợi (Đáp ứng các tiêu chuẩn của AUN-QA)

5

 Có minh chứng rõ ràng về hiệu quả

 Tốt hơn mong đợi

6

 Là tấm gương điển hình tốt 

 Là tấm gương điển hình tốt

7

 Xuất sắc, vượt trội

 Xuất sắc, vượt trội

 
Đến nay, Trường ĐHBK đã đón 06 đoàn đánh giá bao gồm các chuyên gia đến từ các trường uy tín trong khu vực như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Chulalongkorn, Đại học Mahidol, Đại học Malaya, Đại học De La Salle .... trong đó, có 02 chương trình vừa được đánh giá vào tháng 10/2014 đã nhận được các phản hồi rất tích cực, khả quan từ đoàn đánh giá và hiện đang chờ kết quả chính thức.
 
Phân tích kết quả đánh giá của 04 chương trình trước đây dựa trên 15 tiêu chuẩn của AUN-QA (xem hình bên) ta nhận thấy:
 
Các chương trình được đánh giá đều đạt yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Trong đó:
 
- Các tiêu chuẩn đánh giá kết quả đầu ra (Tiêu chuẩn 14) và sự hài lòng của các bên liên quan (Tiêu chuẩn 15) luôn luôn được đánh giá ở mức vượt quá mong đợi
- Chất lượng đội ngũ giảng viên (Tiêu chuẩn 6) luôn được đánh giá ở mức cao (từ 4 đến 5 điểm).
- Chất lượng sinh viên của trường cũng được đánh giá rất cao, đặc biệt đã đạt mức điểm 6, nghĩa là tấm gương điển hình tốt.
 
Quá trình kiểm định đã giúp nhà trường cải tiến chất lượng theo thời gian. Chẳng hạn như, vào những năm trước đây, khi mới làm quen với kiểm định chất lượng, khái niệm về Bảng mô tả chương trình đào tạo (Tiêu chuẩn 2) còn khá mới lạ với các trường đại học ở Việt Nam nói chung và Đại học Bách Khoa nói riêng thì kết quả đánh giá khá khiêm tốn; tuy nhiên đến nay, tiêu chuẩn này luôn được đánh giá ở mức 5 là vượt trên mong đợi. Tương tự, theo tiêu chuẩn 12 về các hoạt động phát triển đội ngũ, trước đây chúng ta chưa đưa ra được những minh chứng rõ ràng về việc có triển khai các hoạt động này thì gần đây, hoạt động này được đánh giá ở mức 4 và 5, nghĩa là từ đạt đến vượt quá mong đợi.
 • Kết luận và kiến nghị
Với những phân tích trên đây, có thể nói hoạt động kiểm định chất lượng nói chung và dựa trên tiêu chuẩn AUN-QA nói riêng có những vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của Trường ĐHBK. Để có được những thành tựu nhất định nói trên, phải kể đến sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ từ lãnh đạo, đến giảng viên và đội ngũ hỗ trợ, và cả những người học của nhà trường trong công tác đảm bảo chất lượng. 
 
Tuy nhiên, đảm bảo chất lượng là một hành trình thay vì là đích đến, và trong hành trình này văn hóa chất lượng đóng vai trò chính yếu. Để tạo ra và duy trì được văn hóa chất lượng này, ngoài sự phấn đấu, nỗ lực, còn cần có một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong vững mạnh, bao gồm các chính sách, cơ chế về chất lượng rõ ràng. Hiện nay, nhà trường đang từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

 

Các tin khác:

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
 • Ký kết thỏa thuận với Khoa KTXD - NTU
 • Sinh viên ĐH Bách Khoa nhận HB Lương Văn Can
 • Ngày Hội "Sách cũ tri thức mới" tại CS Dĩ An - Bình Dương
 • ĐH Bách Khoa làm lễ Chào cờ đầu năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019
 • ĐH Bách Khoa đón gần 5000 tân sinh viên nhập học
 • Lễ kết nạp Đảng viên cho SV Bách Khoa tại Đảo Thổ Chu
 • Lễ công bố QĐ Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
 • Lễ hội mừng công Chiến dịch Mùa hè Xanh 2018
 • Khai mạc ngày Hội Tư vấn - Xét tuyển 2018
 • Nâng cao cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho SV Bách Khoa
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top