English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 17/04/2012 14:59, Số lần đọc: 1543 lần

 Thủ tục  văn bản hành chính: Tuyển dụng viên chức mới, Gia hạn hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Điều động, Đi học tập tại nước ngoài ... 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân cán bộ và giảng viên ... tìm hiểu, sử dụng đúng qui trình các thủ tục  văn bản hành chính: Tuyển dụng viên chức mới, Gia hạn hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Điều động, Đi học tập tại nước ngoài ... Phòng TCHC thân mời các thầy cô, CB.CNVC quan tâm tìm hiểu.

xem chi tiết

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top