English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 22/08/2017 10:34, Số lần đọc: 2481 lần

TẦM NHÌN-SỨ MẠNG (2011-2015)

1.Tầm nhìn

Trở thành một trong các trường hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu, ngang tầm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á trong: 

  • Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu.
  • Chương trình và chất lượng đào tạo.
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Mục tiêu chiến lược

Trường là nhân tố tiên phong trong các lĩnh vực mô hình đào tạo mới, sáng kiến KHCN, ý niệm về cải cách và tiếp cận tiến bộ trong KHKT và trong quản lý.

Mục tiêu chiến lược của Trường: Tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng cao, NCKH – CGCN, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp.

3. Sứ mạng

Trường Đại học Bách Khoa là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

4. Hệ thống các giá trị cơ bản

Trường Đại học Bách Khoa hướng tới các giá trị cơ bản để đáp ứng sứ mạng của nhà trường:

  • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên
  • Môi trường sáng tạo và đổi mới
  • Chất lượng xuất sắc
  • Trách nhiệm xã hội cao

Các tin khác:

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top