English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021  

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của Trường

Thông báo về nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021  

Căn cứ cơ cấu vị trí giáo sư, phó giáo sư theo vị trí việc làm và theo tình hình thực tế, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM thông báo số lượng giáo sư và phó giáo sư các ngành mà nhà trường có nhu cầu xét bổ nhiệm năm 2021 như sau:

 

Thông mời thầu Khai thác dịch vụ Bãi xe phục vụ Sinh viên

Phòng QTTB thực hiện kế hoạch mời thầu rộng rãi gói thầu Khai thác dịch vụ Bãi xe phục vụ Sinh viên tại Cơ sở Lý Thường Kiệt và Cơ sở Dĩ An Bình Dương cho Trường Đại học Bách Khoa, chi tiết cụ thể theo hồ sơ mời thầu (liên hệ phòng QTTB) và một số thông tin cần biết như sau:
 
HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top