English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Hội thảo: Sinh viên và hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0  

1. Nội dung: Sinh viên và hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường B4, trường ĐH Bách Khoa TP. HCM

3. Thời gian dự kiến: 08:45 ~12:00, ngày 21/03/2019

Olam Graduate Engineering Trainee Program 2019  

Test và phỏng vấn tại Trường Đại Học Bách Khoa

  • Thời gian: từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều, 20/03/2019
  • Địa điểm: Hội trường B4 - Đại học Bách Khoa 
  • Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/5UwlueH6k7yfACgI2

About INSEE YOUNG TALENT DEVELOPMENT PROGRAM  

Talent nurturing and development is top priority at INSEE Vietnam. Since 2002, YOUNG TALENT DEVELOPMENT PROGRAM proudly has been building up hundreds of fresh graduates into skillful and professional human resources, playing strategic roles as the successors for future management team.

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top