English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 24/02/2017 17:17, Số lần đọc: 523 lần

Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật trân trọng thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 50 của Câu lạc bộ vào ngày 30-31/3/2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đề Hội thảo: "Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc"

Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà đa năng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cơ sở Vĩnh Phúc, số 24 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu của Hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với tiềm năng về khoa học công nghệ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, đội ngũ chuyên gia KHCN đầu ngành đông đảo, mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi ... tiếp cận và tham gia giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Tỉnh trên cơ sở hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, những định hướng về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên phát triển ....

Nội dung của Hội thảo:

- Thông tin, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các giải pháp khoa học công nghệ góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xây dựng và phát triển hợp tác khoa học công nghệ giữa các trường đại học kỹ thuật trong Câu lạc bộ với tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ban tổ chức hội thảo kính mời các Thầy cô quan tam và viết bài tham luận khoa học cho Hội thảo về các quy trình hoặc sản phẩm KHCN liên quan đến chủ đề của Hội nghị.

Các Thầy cô vui lòng gửi bài tham luận về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 14/3/2017, để Phòng tổng hợp và gửi cho Ban tổ chức.

Download Thông báo số 2

PHÒNG KHCN&DA

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top