English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 20/03/2014 15:38, Số lần đọc: 913 lần

Tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014 của Tỉnh Vĩnh Long

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài trên, cụ thể yêu cầu như sau:

1. Danh mục chi tiết 4 đề tài: (Tải toàn văn thông báo gồm tên đề tài kèm theo)

2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: đến hết ngày 05/5/2014

Các biểu mẫu trên thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Quyết định số 53/QĐ.SKHCN ngày 19/5/2011), có thể liên hệ trực tiếp để được cung cấp hoặc lấy tại website: www.skhcn.vinhlong.gov.vn (Tại mục Thủ tục hành chính, Đề tài/ dự án KH&CN).

Số lượng hồ sơ nộp: 12 bộ (01 bộ gốc và 11 bộ photo).

* Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi về theo địa chỉ: Phòng Quản lý khoa học , Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Số 111, đường Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Thông tin liên hệ:  Điện thoại: 0703.827201 (gặp A. Tâm), Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com

Download

Thông báo tuyển chọn và danh mục 4 đề tài

Biểu mẫu đề tài KH&CN

Phòng KHCN&DA

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top