English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Văn bản mới

Quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27/8/2012 Về việc quy định mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết của trường

Ngày 27/8/2012  trường ĐHBK ra quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC, quy  định các mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết  của trường và tiền kết thúc năm học cho đội ngũ Công chức, Viên chức của trường (bao gồm: Biên chế và Hợp đồng trường trả lương).

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ tài chính ra Thông tư số: 102/2012/TT-BTC; Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước 

Thông báo số: 82/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 26 tháng 6 năm 2012 V/v xét nâng bậc lương năm 2012

Ban Giám hiệu trường ĐHBK thông báo đến các đơn vị và cán bộ viên chức trong biên chế nhà nước có đủ điều kiện về thời gian để xét nâng lương thường xuyên năm 2012

 

Student Forum 2018 – Tổ chức bởi eSilicon Việt Nam  

  • Ngày: Thứ 3, 11/12/2018
  • Thời gian: từ 2 – 4pm
  • Địa điểm: Hội trường H6, Tòa nhà H6, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM (Cơ sở Dĩ An Bình Dương thuộc Làng Đại Học)
  • Đối tượng: sinh viên từ năm 1 đến năm cuối các khối ngành Kỹ Thuật (Science, Technology, Engineering & Math)
  • Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/5UwlueH6k7yfACgI2

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

Arrive Technologies, Inc. tuyển dụng 5 Logic Verification Engineers  

Arrive Technologies, Inc., with its head quarter in California, is a broadband semiconductor solutions company with a broad portfolio of highly  integrated systems-on-a-chip products combining voice, data, Internet and multimedia content for worldwide telecommunications companies. Our ASICs and CodeChips™ provide flexible next-generation solutions allowing our customers to meet their growing broadband connection needs.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top