English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Văn bản mới

Quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27/8/2012 Về việc quy định mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết của trường

Ngày 27/8/2012  trường ĐHBK ra quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC, quy  định các mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết  của trường và tiền kết thúc năm học cho đội ngũ Công chức, Viên chức của trường (bao gồm: Biên chế và Hợp đồng trường trả lương).

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ tài chính ra Thông tư số: 102/2012/TT-BTC; Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước 

Thông báo số: 82/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 26 tháng 6 năm 2012 V/v xét nâng bậc lương năm 2012

Ban Giám hiệu trường ĐHBK thông báo đến các đơn vị và cán bộ viên chức trong biên chế nhà nước có đủ điều kiện về thời gian để xét nâng lương thường xuyên năm 2012

 

Vietlabo tuyển dụng Kỹ sư làm việc tại Nhật bản  

Vị trí tuyển dụng: GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối tượng: Kĩ sư và cử nhân tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng 22- 28 tuổi. Không yêu cầu có kinh nghiệm liên quan đến nhà gỗ

Nội dung công việc:
- Bắt đầu với vai trò hỗ trợ giám sát thi công tại hiện trường, thực hiện bản vẽ thi công, quản lý tiến độ, dự toán, quản lý hiện trường
- Tích luỹ kinh nghiệm hướng đến mục tiêu tự mình có thể đảm đương giám sát thi công cả công trình

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top