English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Văn bản mới

Quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27/8/2012 Về việc quy định mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết của trường

Ngày 27/8/2012  trường ĐHBK ra quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC, quy  định các mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết  của trường và tiền kết thúc năm học cho đội ngũ Công chức, Viên chức của trường (bao gồm: Biên chế và Hợp đồng trường trả lương).

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ tài chính ra Thông tư số: 102/2012/TT-BTC; Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước 

Thông báo số: 82/TB-ĐHBK-TCHC, ngày 26 tháng 6 năm 2012 V/v xét nâng bậc lương năm 2012

Ban Giám hiệu trường ĐHBK thông báo đến các đơn vị và cán bộ viên chức trong biên chế nhà nước có đủ điều kiện về thời gian để xét nâng lương thường xuyên năm 2012

 

BKHCM Career Fair 2018 - Tập đoàn Cargill (gian hàng số 13-14)  

Cargill là tập đoàn của Hoa Kỳ chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp và dịch vụ tài chính. Luôn đồng hành cùng nông dân, khách hàng, chính phủ và cộng đồng, Cargill góp phần giúp người dân phát triển Thịnh Vượng bằng sự thấu hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm trên 150 năm trong những lĩnh vực mà công ty tham gia kinh doanh.

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

BKHCM Career Fair 2018 - Pou Chen Group (gian hàng số 91)  

Tuyển dụng

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, Kế toán, Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ môi trường, kỹ thuật hoá học, Cơ khí- tự động hoá và các khoa khác.

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top