English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Thông báo lần 2 các chương trình hỗ trợ từ dự án AUN SEED Net 2012

Theo như công văn gửi về các Khoa và email gửi đến Quý thầy cô lần trước, Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô lần 2 thông tin các chương trình hỗ trợ năm 2012 từ dự án AUN/SEED-Net. Đây là một trong các chương trình rất thiết thực trong khuôn khổ các chương trình học bổng, hỗ trợ từ dự án.

Seminar by Prof. Marjorie Zatz

ĐH RMIT (Việt Nam) có gửi thông tin về 1 buổi Videoconference tại RMIT (Việt Nam) vào lúc 08:00 - 10:00 ngày 21/03/2012
*Abstract*
Supervising Diversity: a U.S. perspective. Working with doctoral students
who are members of under-represented groups.
 

 

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI HK2 NĂM HỌC 2011 - 2012

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2011 - 2012.

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top