English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI HK2 NĂM HỌC 2011 - 2012

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2011 - 2012.

Thông báo khám sức khỏe cho CBVC Nữ năm 2012

Trạm Y Tế thông báo đề nghị các ban nữ công của các đơn vị lập danh sách KSK đã đăng ký gửi về cho trạm Y Tế từ ngày 20/02 - 22/02 để Y Tế tổng hợp dụ trù kinh phí trình lên BGH.

Đề nghị sinh viên nhận Trợ cấp Xã hội học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 cung cấp số tài khoản ngân hàng

 Theo qui định của Phòng Kế hoạch - Tài chính, tiền trợ cấp xã hội của học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 sẽ được thanh toán cho sinh viên theo hình thức chuyển khoản. Vì vậy,  P.CTCT-SV đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 (danh sách kèm theo) cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng.

 

Chương Trình Tuyển Dụng Quản Trị Viên Tập Sự Của Tập Đoàn Dệt May Esquel  

Esquel Group is one of the world leading producers of premium cotton shirts. With production facilities in China, Malaysia, Vietnam, Mauritius and Sri Lanka, and a network of branch offices serving key markets worldwide with total employees of 60,000. Esquel manufactures for the world's best known and highly respected brands, including Tommy Hilfiger, Hugo Boss,...

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top