English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Sinh hoạt đầu khóa của tân sinh viên đại học bằng 2 và Hoàn chỉnh đại học tuyển sinh năm 2012

- Học quy chế học vụ
- Tìm hiểu về chương trình đào và kế hoach  học tập
- Tìm hiểu về vấn đề miễn giảm môn học...

 

Thông báo thu bảo hiểm năm học 2012 - 2013

Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc.

Vòng bảo vệ cấp Trường

1. Tính toán thiết kế mô hình xử lý chất ô nhiễm trong khí thải
2. Nghiên cứu vật liệu có nguồn gốc từ thân cây chuối - Ứng dụng xử lý ion kim loại nặng trong nước
3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm phân loại rác thải sinh hoạt bằng phương pháp cơ học...

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

Chương trình Ươm mầm kỹ sư trẻ tài năng Thuận Việt  

Là chương trình đầu tiên Thuận Việt xây dựng với mong muốn tài trợ học bổng cho các sinh viên xuất sắc, tìm kiếm và đào tạo các kỹ sư tài năng để trở thành lực lượng chủ chốt của Thuận Việt, làm nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thuận Việt trong tương lai. Hành trình 36 tháng thử thách sẽ giúp bạn bước khỏi vùng an toàn, khám phá những năng lực tiềm ẩn trong bạn và quan trọng hơn hết là giúp bạn biết bạn có thể làm được nhiều hơn là bạn nghĩ.

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top