English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Danh sách sinh viên được gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

P.CTCT-SV thông báo danh sách 256 sinh viên hệ chính quy và 19 sinh viên hệ vừa làm vừa học  được gia hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2012 – 2013 sang học kỳ II năm học 2012- 2013

Thông báo nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2011 – 2012

Lễ khen thưởng các danh hiệu: Lớp SV xuất sắc, lớp SV tiên tiến và SV xuất sắc toàn diện sẽ được tổ chức tại Hội trường A5 – Trường ĐHBK lúc 13h30, thứ tư ngày 09/01/2013

Thông báo chương trình hỗ trợ năm 2013 Dự án AUN/SEED-Net

1. Chương trình viếng thăm ngắn hạn các nước ASEAN (SVAS)
2. Chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản (SRJP)
3. Chương trình Japanese Professors Dispatch Program (JPDP)

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

Hội thảo: Sinh viên và hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0  

1. Nội dung: Sinh viên và hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường B4, trường ĐH Bách Khoa TP. HCM

3. Thời gian dự kiến: 08:45 ~12:00, ngày 21/03/2019

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top