English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Thông báo

Chương trình Trao đổi tại University of South-Eastern, Na Uy

Trong khuôn khổ dự án NORPART (PaproNoVi) do chính phủ Na Uy tài trợ, Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo về chương trình trao đổi tại The University of South-Eastern, Na Uy

 

Chương trình Trao đổi Cán bộ tại The University of Limerick (UL), Ireland

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo về chương trình trao đổi cán bộ tại The University of Limerick (UL), Ireland trong khuôn khổ học bổng Erasmus+ 

 

Buổi giới thiệu học bổng tiến sĩ và phỏng vấn ứng viên tiến sĩ của Trường Đại học Kỹ thuật Troyes, Pháp

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và các bạn sinh viên về buổi giới thiệu học bổng tiến sĩ và phỏng vấn ứng viên của trường Đại học Kỹ thuật Troyes, Pháp (Université de Technologie de Troyes - UTT)

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top