English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Dự tuyển học bổng Đồng Hành học kỳ I năm học 2011 - 2012

Dự tuyển học bổng Đồng Hành học kỳ I năm học 2011 - 2012

Đối tượng:

 • Sinh viên năm thứ nhất K2011
 • Sinh viên năm thứ hai K201
  Tiêu chuẩn xét chọn:
 • Bảng điểm HK2 năm 2010 - 2011
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 • Tư cách đạo đức tốt, học lực khá trở lên
 • Sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn

Học bổng Thakral năm học 2011 - 2012

Học bổng Thakral năm học 2011 - 2012

Lễ trao học bổng sẽ tổ chức tại P.201, Nhà Điều Hành - ĐHQG - HCM, khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, lúc 14h30 ngày 04/11/2011

Học bổng PVFCCo năm 2011 - 2012 như sau:

Học bổng PVFCCo năm 2011 - 2012 như sau:

 Có 3 loại hình học bổng:

 • Học bổng toàn phần
 • Học bổng Vinh danh
 • Học bổng Khuyến khích

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top