English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ học bổng Sacramento năm học 2011 - 2012

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ học bổng Sacramento năm học 2011 - 2012

1. Đối tượng nhận học bổng: 
2. Điều kiện nhận học bổng:
3. Số suất và trị giá học bổng (dự kiến):
4. Hồ sơ xin học bổng:
5. Thời gian và địa điểm nộp đơn...

Thông báo chương trình học bổng kỹ thuật Datalogic Scanning Vietnam

 Thông báo chương trình học bổng kỹ thuật Datalogic Scanning Vietnam năm học 2011 - 2012 với nội dung chi tiết như sau:

 

Dự tuyển học bổng Đồng Hành học kỳ I năm học 2011 - 2012

Dự tuyển học bổng Đồng Hành học kỳ I năm học 2011 - 2012

Đối tượng:

  • Sinh viên năm thứ nhất K2011
  • Sinh viên năm thứ hai K201
    Tiêu chuẩn xét chọn:
  • Bảng điểm HK2 năm 2010 - 2011
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn
  • Tư cách đạo đức tốt, học lực khá trở lên
  • Sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn
HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top