English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Học bổng - Tuyển dụng

Thông báo học bổng Pony Chung Global Scholarship năm 2012

  

Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên được nhận học bổng Pony Chung trong các năm qua, Quỹ học bổng Pony Chung đã đồng ý triển khai Chương trình Pony Chung Global Scholarship 2012 – Chương trình học bổng  dành cho học viên Thạc sỹ tại Hàn Quốc năm 2012.

Học bổng Kumho Asiana năm 2011 - 2012

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo sinh viên dự tuyển học bổng Kumho Asiana năm 2011 - 2012 như sau
Số lượng học bổng: 02 suất
Giá trị học bổng: 100 USD/suất/học kỳ
Đối tượng nhận học bổng:học bổng dành cho 2 đối tượng

Học bổng Toyota năm 2011 - 2012

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo đến các sinh viên nhận học bổng Toyota năm 2011 - 2012

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại hội trường A4, trường Đại học Bách khoa, vào lúc 14h30 ngày 07/12/2011.

HỘI NGHỊ & HỘI THẢO
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top