English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Hoạt động KHCN

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ thực hiện từ năm 2017.

Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8 - VCOC 08

Hội nghị hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8 (8th Vietnam Conference on Organic Chemistry; VCOC-08) diễn ra từ ngày 01 – 03/12/2017, tại Trường Đại học Cần Thơ do Hội hóa học hữu cơ Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ đồng tổ chức.

Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH & PTCN tỉnh Bình Dương năm 2017 đợt 2

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức khoa học và công nghệ có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Vietlabo tuyển dụng Kỹ sư làm việc tại Nhật bản  

Vị trí tuyển dụng: GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối tượng: Kĩ sư và cử nhân tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng 22- 28 tuổi. Không yêu cầu có kinh nghiệm liên quan đến nhà gỗ

Nội dung công việc:
- Bắt đầu với vai trò hỗ trợ giám sát thi công tại hiện trường, thực hiện bản vẽ thi công, quản lý tiến độ, dự toán, quản lý hiện trường
- Tích luỹ kinh nghiệm hướng đến mục tiêu tự mình có thể đảm đương giám sát thi công cả công trình

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top