English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Hoạt động KHCN

Đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Kiên Giang

Căn cứ vào mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đề xuất các đề tài, dự án KH&CN đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động KH&CN

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014 của Trường Đại học Thủy Lợi

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014 của Trường Đại học Thủy Lợi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2014

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2015 của tỉnh Bình Thuận

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký đề xuất đặt hàng vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2015

Vietlabo tuyển dụng Kỹ sư làm việc tại Nhật bản  

Vị trí tuyển dụng: GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Đối tượng: Kĩ sư và cử nhân tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng 22- 28 tuổi. Không yêu cầu có kinh nghiệm liên quan đến nhà gỗ

Nội dung công việc:
- Bắt đầu với vai trò hỗ trợ giám sát thi công tại hiện trường, thực hiện bản vẽ thi công, quản lý tiến độ, dự toán, quản lý hiện trường
- Tích luỹ kinh nghiệm hướng đến mục tiêu tự mình có thể đảm đương giám sát thi công cả công trình

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top