English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Hoạt động KHCN

Đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Kiên Giang

Căn cứ vào mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đề xuất các đề tài, dự án KH&CN đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động KH&CN

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014 của Trường Đại học Thủy Lợi

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014 của Trường Đại học Thủy Lợi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2014

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2015 của tỉnh Bình Thuận

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký đề xuất đặt hàng vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2015

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt  

“Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” là chương trình gồm 3 gói sản phẩm giáo dục mà tập đoàn Nestlé muốn đóng góp chia sẻ với các trường đại học và sinh viên Việt Nam.

CÔNG TY POLYMER ASIA TUYỂN DỤNG  

Polymer Asia là Công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đức, được phát triển với công nghệ của Đức.
 
Trụ sở văn phòng công ty được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà máy được đặt ở Khu công nghiệp hiện đại Việt Nam - Singapore II.
 
Polymer Asia là một trong những công ty tiên phong trong sản xuất masterbatch và compound tại Việt Nam. 
LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top