60 NĂM PHÚ THỌ BÁCH KHOA

TẦM NHÌN

Trở thành một trong các trường hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu, ngang tầm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á trong:

  • Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu.
  • Chương trình và chất lượng đào tạo.
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN).

SỨ MẠNG

Trường ĐHBK là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

HOMECOMING DAY

Ngày 27/10 từ 7h đến 21h

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường; Gala tối của Cựu SV. BK Homecoming Day nhằm mục đích tạo không khí lễ hội, ngày vui chung của tất cả mọi người, của đại gia đình Bách Khoa.
Kết hợp không gian ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật ...
Kết hợp BK Chalk Festival
Lưu ý 27/10/2017 (Thứ 6)
Đối tượng chính: Cựu SV, Viên chức, Gia đình, Xã hội ...

840